Od września Jaś rozpoczął nową przygodę z drogą przedszkolną i dołączył do grupy Sówek . Jego wychowawczyni zasugerowała potrzebę przybliżenia dzieciom sytuacji implantowanego Jasia. Dzięki temu dzieci mogą lepiej rozumieć sytuacje, w których Jaś ma trudność ze słyszeniem. Opowiedzieliśmy dzieciom o słuchu, o tym, że zdarza się, że osoby nie słyszą i używają aparatów słuchowych, implantów …

Czytaj dalej Jak słyszy Jaś? Dowiedzieli się jego koledzy z przedszkola.

W odpowiedzi na potrzeby, jakie zgłosiły placówki przedszkolne, w dniu 31.08.2022 w Przedszkolu Niepublicznym A Be Ce Strumyk Wiedzy w Siedlcu odbyły się warsztaty dla wychowawców grup przedszkolnych.  Poruszone zostały kwestie dotyczące niedosłuchu, sposobów protezowania słuchu, implantów ślimakowych. Zgłębiono także kwestie ograniczeń i trudności z jakimi borykają się dzieci zaaparatowane i zaimplantowane. Inspiracją do szkolenia było …

Czytaj dalej Szkolenie o niedosłuchu dla nauczycieli przedszkola

→ 𝐶𝑧𝑦 𝑜𝑠𝑜𝑏𝑦 𝑛𝑖𝑒𝑠ł𝑦𝑠𝑧𝑎̨𝑐𝑒 𝑚𝑎𝑗𝑎̨ 𝑠𝑧𝑎𝑛𝑠𝑒̨ 𝑓𝑢𝑛𝑘𝑐𝑗𝑜𝑛𝑜𝑤𝑎𝑐́ 𝑛𝑎 𝑟𝑜́𝑤𝑛𝑖 𝑧 𝑜𝑠𝑜𝑏𝑎𝑚𝑖 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑤osłyszącymi? → 𝐶𝑧𝑦 𝑧𝑎𝑟𝑎𝑏𝑖𝑎𝑗𝑎̨ 𝑡𝑦𝑙𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑜, 𝑐𝑜 większośc społeczeństwa? → 𝐽𝑎𝑘𝑖𝑒 𝑘𝑜𝑟𝑧𝑦𝑠́𝑐𝑖 𝑑𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑑𝑎𝑤𝑐𝑦 𝑛𝑖𝑒𝑠𝑖𝑒 𝑧𝑎𝑡𝑟𝑢𝑑𝑛𝑖𝑎𝑛𝑖e 𝑜𝑠𝑜́𝑏 𝑧 𝑛𝑖𝑒𝑑𝑜𝑠ł𝑢𝑐ℎ𝑒𝑚? → 𝑍 𝑗𝑎𝑘𝑖𝑚𝑖 𝑡𝑟𝑢𝑑𝑛𝑜𝑠́𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖 𝑚𝑖𝑒𝑟𝑧𝑦 𝑠𝑖𝑒̨ 𝑜𝑠𝑜𝑏𝑎  𝑧𝑎𝑖𝑚𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎 𝑙𝑢𝑏 𝑧𝑎𝑎𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎 𝑤 𝑠́𝑟𝑜𝑑𝑜𝑤𝑖𝑠𝑘𝑢 𝑧𝑎𝑤𝑜𝑑𝑜𝑤𝑦𝑚? → 𝐽𝑎𝑘 𝑤𝑦𝑔𝑙𝑎̨𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑘𝑟𝑢𝑡𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑦 𝑜𝑠𝑜́𝑏 𝑧 𝑛𝑖𝑒𝑑𝑜𝑠ł𝑢𝑐ℎ𝑒𝑚? → 𝐶𝑧𝑦 𝑠𝑎̨ 𝑧𝑎𝑤𝑜𝑑𝑦, 𝑘𝑡𝑜́𝑟𝑦𝑐ℎ 𝑜𝑠𝑜𝑏𝑎 𝑧 𝑛𝑖𝑒𝑑𝑜𝑠ł𝑢𝑐ℎ𝑒𝑚 𝑛𝑖𝑒 …

Czytaj dalej Samodzielni i niezależni – aktywność zawodowa osób z niedosłuchem

Czy osoby implantowane mają "specjalne" zasady podczas egzaminów i sprawdzianów? Jak przebiega część ustna egzaminów w przypadku osób niesłyszących? Co jeśli uczeń ma trudność ze zrozumieniem pytania lub go nie usłyszy? Czy systemy FM wspomagające słyszenie otwierają uczniom drogę do ściągania? A także historia Weroniki, której niemal nie dopuszczono do matury z powodu posiadania implantów słuchowych. W …

Czytaj dalej Szkoła z implantem. Jakie zasady obowiązują zaimplantowanego ucznia podczas egzaminów i sprawdzianów?

KONTAKT

FUNDACJA PROFESORA SKARŻYŃSKIEGO „SŁYSZĘ”
Kajetany, ul. Mokra 7, 05-830 Nadarzyn
fundacja@fundacjaslysze.pl

REGULAMIN PŁATNOŚCI T-PAY
REGULAMIN PŁATNOŚCI PRZELEWY24

NASZE DANE

FUNDACJA PROFESORA SKARŻYŃSKIEGO „SŁYSZĘ”
Kajetany, ul. Mokra 7, 05-830 Nadarzyn
tel. 663 030 097

Konto:
Santander Bank Polska S.A. 89 1500 1777 1217 7010 0081 0000
KRS: 0000354595,
NIP: 5342448120,
REGON: 142365438

Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)

Back to top