PROFIL PODOPIECZNEGO

Informacja o zgromadzonych środkach 

Każdy Podopieczny raz w miesiącu otrzymuje informację drogą mailową o wysokości zgromadzonych środków. 

 

Możliwości wydatkowania 1,5%

Refundacja wydatków
Wyślij do nas opłacone faktury, za które chcesz otrzymać zwrot wraz z drukiem Zestawienie kosztów.
Pobierz druk: ZESTAWIENIE KOSZTÓW
Każdy taki dokument zostanie przez nas opłacony. Minimalna kwota refundacji to 100 zł.

Opłacenie kosztów

Możesz wysłać faktury, które dopiero należy opłacić. Każdy taki dokument zostanie przez nas opłacony w terminie 14 dni. Warunkiem jest jednak posiadanie takiej ilości środków na subkoncie dziecka.

 

Zasady wydatków finansowych oraz ich dokumentowania

 1. 1. Jakie elementy powinna zawierać faktura, rachunek podlegający refundacji lub opłaceniu przez Fundację

Rachunki i faktury podlegające refundacji lub do opłacenia bezpośrednio u wystawcy/kontrahenta muszą być: 

 1. Wystawione na dane Podopiecznego (imię, nazwisko, adres i numer podopiecznego nadany przez fundację).
 2. Bez żadnych skreśleń i poprawek na pierwszej stronie.

Pamiętaj! Fundacja może pokryć wydatki za zakupy i usługi dla Podopiecznego, a nie dla innych członków rodziny.

 1. Refundacja/zwrot kosztów poniesionych przez Podopiecznego

Aby można było rozpocząć proces Refundacji, najpierw musi nastąpić zakup w formie gotówkowej lub bezgotówkowej (karta, przelew) przez Podopiecznego lub Opiekuna. W takiej sytuacji:

 • Podopieczny/Opiekun zobowiązany jest do posiadania faktury lub innego rodzaju rachunku wystawionego zgodnie z zasadami z punktu 1 (Elementy, które powinna zawierać faktura) wraz z zestawieniem kosztów. Po przesłaniu do nas dokumentu i jego rozpatrzeniu, pieniądze przelewane są na konto Podopiecznego lub Opiekuna,
 • refundacji podlegają faktury/rachunki wystawione od dnia zawarcia Umowy z Podopiecznym lub Opiekunem,
 • w przypadku braku informacji na fakturze, która potwierdza, że faktura została opłacona (np.: zapłacono: kartą, gotówką) należy dostarczyć dokument potwierdzający poniesiony wydatek, np. wydruk z konta.
 1. Zapłata przez Fundację
 • W sytuacji, kiedy Podopieczny/Opiekun nie dysponuje środkami własnymi, aby pokryć koszty zakupu może przekazać Fundacji fakturę pro forma lub kosztorys, na podstawie których środki zostaną przekazane przez Fundację bezpośrednio na konto wystawcy dokumentu. Dokument musi zawierać dane Potrzebującego, informację za co będzie wykonana płatność i poprawne dane bankowe, umożliwiające wykonanie przelewu. 
 • Po dokonaniu zakupu Podopieczny/Opiekun jest zobowiązany wysłać Fundacji fakturę w ciągu 30 dni roboczych od daty jej wystawienia, potwierdzającą zrealizowanie zakupu.
 • Faktura musi zawierać wszystkie elementy, o których mowa w pkt. 1. dokumentu.

BRAK DOSTARCZENIA FAKTUR MOŻE SKUTKOWAĆ WSTRZYMANIEM KOLEJNYCH PRZELEWÓW I REFUNDACJI DO MOMENTU WYJAŚNIANIA SPRAWY.

 1. Ze środków można korzystać od momentu pojawienia się dodatniego salda, które umożliwi pokrycie wydatku. Minimalna kwota refundacji to 100 zł.

 

Promuj swój 1,5%

Darczyńcy muszą otrzymać od Ciebie dokładne informacje, w jaki sposób mogą przekazać 1,5% Twojej osobie.

→ Wyślij znajomym wiadomość w social mediach

Napisz wiadomość z informacją o możliwości przekazania 1,5% i wyślij ją swoim znajomym – na pewno zostanie ona zauważona.

→ Użyj gotowych materiałów graficznych

Do publikacji w sieci używaj gotowych grafik, na których zawarte są wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przekazania darowizny z tytułu 1,5%. Każdy Podopieczny Fundacji otrzyma od nas zestaw materiałów graficznych.  Publikuj posty, ustaw zdjęcie w tle oraz InstaStory. 

→ Zamów darmowe plakaty i ulotki

Otrzymasz bezpłatny komplet ulotek i plakatów ze zdjęciem i danymi podopiecznego z dostawą pod same drzwi. Będziesz mógł rozwiesić plakaty i rozdać ulotki w ważnych dla Ciebie miejscach, wśród najbliższych i znajomych. Pliki bezpłatnie otrzymasz od nas drogą mailową. 

KONTAKT

FUNDACJA PROFESORA SKARŻYŃSKIEGO „SŁYSZĘ”
Kajetany, ul. Mokra 7, 05-830 Nadarzyn
fundacja@fundacjaslysze.pl

REGULAMIN PŁATNOŚCI T-PAY
REGULAMIN PŁATNOŚCI PRZELEWY24

NASZE DANE

FUNDACJA PROFESORA SKARŻYŃSKIEGO „SŁYSZĘ”
Kajetany, ul. Mokra 7, 05-830 Nadarzyn
tel. 663 030 097

Konto:
Santander Bank Polska S.A. 89 1500 1777 1217 7010 0081 0000
KRS: 0000354595,
NIP: 5342448120,
REGON: 142365438

Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)

Back to top