Pomoc Podopiecznemu - Przekazanie 1,5% podatku

Na czym polega akcja 1,5%?

Akcja przekazywania 1,5% podatku to bezpłatne wsparcie organizacji pożytku publicznego (OPP). Samodzielnie decydujesz, jaką organizację chcesz wesprzeć — musi jednak znajdować się na liście OPP.

Każda osoba rozliczająca podatek dochodowy raz w roku wypełnia swoją deklarację podatkową (PIT). W tym dokumencie może wskazać organizację, do której trafią środki z 1,5% podatku. Dodatkowo można wpisać cel szczegółowy, który jest indywidualnym numerem identyfikacyjnym Podopiecznego w danej fundacji. W ten sposób 1,5% podatku trafi właśnie do wskazanej przez Ciebie osoby.

Jeśli rozliczając PIT, nie wskażesz żadnej organizacji i zostawisz puste pole lub jeśli złożysz deklarację po wyznaczonym terminie, Twoje 1,5% podatku zasili skarb państwa.

 

Dlaczego 1,5%, a nie 1%?

W czerwcu 2022 roku rząd uchwalił ustawę, która pozwala na przekazanie już nie jednego, a 1,5% podatku dla organizacji mających status organizacji pożytku publicznego (OPP) oraz ich Podopiecznych. Jest to forma rekompensaty zmian w związku ze zmianami podatkowymi.

 

Kto może zbierać 1,5%?

1,5% podatku może zbierać każda osoba chora, potrzebująca wsparcia lub walcząca o swoją sprawność i zdrowie — bez wyjątku! W tym celu należy być zarejestrowanym członkiem Organizacji Pożytku Publicznego, takiej jak np. Fundacja SŁYSZĘ.

 

Jakiekoszty prowadzenia subkonta? Czy organizacja pobiera prowizję?

Zbieranie 1,5% podatku w fundacji jest całkowicie darmowe. Fundacja Profesora Skarżyńskiego “Słyszę” nie pobiera prowizji ani za założenie, ani za prowadzenie subkonta 1,5%. Od zbieranych środków nie pobieramy żadnej prowizji, co oznacza, że otrzymujesz dokładnie tyle środków, ile przekazali darczyńcy w swoich zeznaniach podatkowych.

 

Co jest potrzebne by zbierać 1,5%?

Aby założyć subkonto w Fundacji SŁYSZĘ i z nami zbierać 1,5% musisz być naszym Podopiecznym. Możesz nim zostać wypełniając formularz rejestracyjny, dostępny na stronie fundacji:

Chcę zostać Podopiecznym Fundacji

lub zeskanować poniższy kod QR. Resztą zajmie się Zespół Fundacji.

Czy potrzebuję orzeczenie  o niepełnosprawności aby zbierać 1,5% ?

Aby założyć subkonto 1,5%, nie musisz posiadać orzeczenia o niepełnosprawności. Wystarczy, że przedstawisz nam dokument medyczny stwierdzający diagnozę lub stan zdrowia.  Z Fundacją Profesora Skarżyńskiego “Słyszę” każda osoba chorująca, potrzebująca wsparcia lub walcząca o swoją sprawność i zdrowie, ma możliwość zbierania 1,5% podatku.

Czy mogę założyć jedno dla kilku osób z rodziny?

Tak. Jeśli dwie osoby (lub więcej) z rodziny potrzebują pomocy, mogą razem zbierać środki z 1,5% podatku. W ten sposób rodzeństwo, rodzina lub rodzic z dzieckiem będą mieć założone jedno subkonto 1,5%.

Jak rozpocząć zbieranie środków przez Fundację SŁYSZĘ? 

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego otrzymasz drogą pocztową umowę, którą należy podpisać i odesłać. Po podpisaniu umowy, mailowo zostaniesz poinformowany o nadaniu numeru Podopiecznego oraz Twój indywidualny cel szczegółowy. Od tego momentu możesz już zbierać środki w Fundacji SŁYSZĘ. 

 

PROFIL PODOPIECZNEGO

Informacja o zgromadzonych środkach 

Każdy Podopieczny raz w miesiącu otrzymuje informację drogą mailową o wysokości zgromadzonych środków. 

 

Możliwości wydatkowania 1,5%

Refundacja wydatków
Wyślij do nas opłacone faktury (nie starsze niż 3 miesiące), za które chcesz otrzymać zwrot wraz z drukiem Zestawienie kosztów.
Pobierz druk: ZESTAWIENIE KOSZTÓW
Minimalna kwota refundacji to 100 zł.

Opłacenie kosztów

Możesz wysłać faktury, które dopiero należy opłacić. Dokument zostanie przez nas opłacony w terminie 14 dni. Warunkiem jest jednak posiadanie takiej ilości środków na subkoncie dziecka.

 

Zasady wydatków finansowych oraz ich dokumentowania

 1. 1. Jakie elementy powinna zawierać faktura, rachunek podlegający refundacji lub opłaceniu przez Fundację

Rachunki i faktury podlegające refundacji lub do opłacenia bezpośrednio u wystawcy/kontrahenta muszą być: 

 1. Wystawione na dane Podopiecznego (imię, nazwisko, adres i numer podopiecznego nadany przez fundację).
 2. Bez żadnych skreśleń i poprawek na pierwszej stronie.

Pamiętaj! Fundacja może pokryć wydatki za zakupy i usługi dla Podopiecznego, a nie dla innych członków rodziny.

 1. Refundacja/zwrot kosztów poniesionych przez Podopiecznego

Aby można było rozpocząć proces Refundacji, najpierw musi nastąpić zakup w formie gotówkowej lub bezgotówkowej (karta, przelew) przez Podopiecznego lub Opiekuna. W takiej sytuacji:

 • Podopieczny/Opiekun zobowiązany jest do posiadania faktury lub innego rodzaju rachunku wystawionego zgodnie z zasadami z punktu 1 (Elementy, które powinna zawierać faktura) wraz z zestawieniem kosztów. Po przesłaniu do nas dokumentu i jego rozpatrzeniu, pieniądze przelewane są na konto Podopiecznego lub Opiekuna,
 • refundacji podlegają faktury/rachunki wystawione od dnia zawarcia Umowy z Podopiecznym lub Opiekunem, 
 • w przypadku braku informacji na fakturze, która potwierdza, że faktura została opłacona (np.: zapłacono: kartą, gotówką), należy dostarczyć dokument potwierdzający poniesiony wydatek, np. wydruk z konta,
 • przekazane do Fundacji faktury nie mogą być starsze niż 3 miesiące.
 1. Zapłata przez Fundację
 • W sytuacji, kiedy Podopieczny/Opiekun nie dysponuje środkami własnymi, aby pokryć koszty zakupu może przekazać Fundacji fakturę pro forma lub kosztorys, na podstawie których środki zostaną przekazane przez Fundację bezpośrednio na konto wystawcy dokumentu. Dokument musi zawierać dane Potrzebującego, informację za co będzie wykonana płatność i poprawne dane bankowe, umożliwiające wykonanie przelewu. 
 • Po dokonaniu zakupu Podopieczny/Opiekun jest zobowiązany wysłać Fundacji fakturę w ciągu 30 dni roboczych od daty jej wystawienia, potwierdzającą zrealizowanie zakupu.
 • Faktura musi zawierać wszystkie elementy, o których mowa w pkt. 1. dokumentu.

BRAK DOSTARCZENIA FAKTUR MOŻE SKUTKOWAĆ WSTRZYMANIEM KOLEJNYCH PRZELEWÓW I REFUNDACJI DO MOMENTU WYJAŚNIANIA SPRAWY.

 1. Ze środków można korzystać od momentu pojawienia się dodatniego salda, które umożliwi pokrycie wydatku. Minimalna kwota refundacji to 100 zł.

 

Promuj swój 1,5%

Darczyńcy muszą otrzymać od Ciebie dokładne informacje, w jaki sposób mogą przekazać 1,5% Twojej osobie.

→ Wyślij znajomym wiadomość w social mediach

Napisz wiadomość z informacją o możliwości przekazania 1,5% i wyślij ją swoim znajomym – na pewno zostanie ona zauważona.

→ Użyj gotowych materiałów graficznych

Do publikacji w sieci używaj gotowych grafik, na których zawarte są wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przekazania darowizny z tytułu 1,5%. Każdy Podopieczny Fundacji otrzyma od nas zestaw materiałów graficznych.  Publikuj posty, ustaw zdjęcie w tle oraz InstaStory. 

→ Zamów darmowe plakaty i ulotki

Otrzymasz bezpłatny komplet ulotek i plakatów ze zdjęciem i danymi podopiecznego w formie digitalowej, do druku. Pliki bezpłatnie otrzymasz od nas drogą mailową. 

 

 

 

KONTAKT

FUNDACJA PROFESORA SKARŻYŃSKIEGO „SŁYSZĘ”
Kajetany, ul. Mokra 7, 05-830 Nadarzyn
fundacja@fundacjaslysze.pl

REGULAMIN PŁATNOŚCI T-PAY
REGULAMIN PŁATNOŚCI PRZELEWY24

NASZE DANE

FUNDACJA PROFESORA SKARŻYŃSKIEGO „SŁYSZĘ”
Kajetany, ul. Mokra 7, 05-830 Nadarzyn
tel. 663 030 097

Konto:
Santander Bank Polska S.A. 89 1500 1777 1217 7010 0081 0000
KRS: 0000354595,
NIP: 5342448120,
REGON: 142365438

Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)

Back to top