🙌 Tworzymy 𝗣𝗥𝗭𝗘𝗦𝗧𝗥𝗭𝗘𝗡́, gdzie dzielicie się wzajemnymi doświadczeniami.
🙌 Dajemy 𝗪𝗦𝗣𝗔𝗥𝗖𝗜𝗘,
🙌 Dzielimy się 𝗪𝗜𝗘𝗗𝗭𝗔̨,
🙌 Odpowiadamy na Wasze 𝗣𝗬𝗧𝗔𝗡𝗜𝗔,
🙌 Dostarczamy 𝗦𝗣𝗘𝗖𝗝𝗔𝗟𝗜𝗦𝗧𝗢́𝗪,
ale to 𝗪𝗬 𝗗𝗔𝗝𝗘𝗖𝗜𝗘 𝗣𝗘̨𝗗 działaniom Fundacji.
𝑇𝑜 𝑊𝑎𝑠𝑧𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎, 𝑧𝑎𝑎𝑛𝑔𝑎𝑧̇𝑜𝑤𝑎𝑛𝑖𝑒 𝑖 𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠́𝑐́ 𝑊𝑎𝑠𝑧𝑦𝑐ℎ 𝑑𝑧𝑖𝑒𝑐𝑖 𝑗𝑒𝑠𝑡 𝑚𝑜𝑡𝑦𝑤𝑎𝑐𝑗𝑎̨ 𝑑𝑜 𝑛𝑎𝑠𝑧𝑒𝑗 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑦!

Misją Fundacji jest szerzenie wiedzy i edukowanie społeczeństwa w kwestiach leczenia niedosłuchu. Dajemy wsparcie osobom niesłyszącym, niedosłyszącym oraz rodzicom i opiekunom dzieci dotkniętych niedosłuchem.

Celem naszych działań jest stworzenie 𝐖𝐒𝐏𝐎́𝐋𝐍𝐎𝐓𝐘, w której miejsce znajdzie każdy, potrzebujący poczuć, że ze swoim problemem 𝐍𝐈𝐄 𝐉𝐄𝐒𝐓 𝐒𝐀𝐌 🙌

Fundacja realizuje swe cele poprzez działania w sferze ochrony i promocji zdrowia oraz w sferze nauki i edukacji a w szczególności:

  1. promowanie zdrowia;
  2. tworzenie warunków dla świadczenia różnorodnych form pomocy medycznej dla osób chorych i niepełnosprawnych, uwzględniających najnowsze osiągnięcia wiedzy medycznej, w tym tworzenie zakładów opieki zdrowotnej;
  3. tworzenie warunków dla rozwoju działalności badawczo – naukowej i dydaktycznej w zakresie medycyny i zarządzania w ochronie zdrowia, w tym tworzenie ośrodków szkolenia podyplomowego i szkół, prowadzenie badań, studiów i ekspertyz oraz popularyzację ich wyników w zakresie wybranych dziedzin medycyny oraz prowadzenie kursów i szkoleń;
  4. współpracę z organizacjami, samorządami i środowiskami: nauki, ochrony zdrowia, krajowymi i zagranicznymi;
  5. udzielanie w miarę możliwości wsparcie organizacyjnego i materialnego (finansowego lub rzeczowego) zakładom opieki zdrowotnej, jednostkom badawczo – rozwojowym i wyższym szkołom medycznym;
  6. współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami realizującymi cele zbieżne z celami Fundacji;
  7. przyznawanie stypendiów wybitnie uzdolnionym studentom i pracownikom naukowym;
  8. organizowanie zbiórek i imprez publicznych;
  9. gromadzenie funduszy, środków finansowych i dóbr materialnych służącym celom Fundacji oraz przekazywanie ich na rzecz realizacji programu Fundacji.

KONTAKT

FUNDACJA PROFESORA SKARŻYŃSKIEGO „SŁYSZĘ”
Kajetany, ul. Mokra 7, 05-830 Nadarzyn
fundacja@fundacjaslysze.pl

REGULAMIN PŁATNOŚCI T-PAY
REGULAMIN PŁATNOŚCI PRZELEWY24

NASZE DANE

FUNDACJA PROFESORA SKARŻYŃSKIEGO „SŁYSZĘ”
Kajetany, ul. Mokra 7, 05-830 Nadarzyn
tel. 663 030 097

Konto:
Santander Bank Polska S.A. 89 1500 1777 1217 7010 0081 0000
KRS: 0000354595,
NIP: 5342448120,
REGON: 142365438

Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)

Back to top