W odpowiedzi na potrzeby, jakie zgłosiły placówki przedszkolne, w dniu 31.08.2022 w Przedszkolu Niepublicznym A Be Ce Strumyk Wiedzy w Siedlcu odbyły się warsztaty dla wychowawców grup przedszkolnych.  Poruszone zostały kwestie dotyczące niedosłuchu, sposobów protezowania słuchu, implantów ślimakowych. Zgłębiono także kwestie ograniczeń i trudności z jakimi borykają się dzieci zaaparatowane i zaimplantowane.

Inspiracją do szkolenia było dołączenie do grupy przedszkolnej dziecka z niedosłuchem. Na spotkaniu zostały poruszone kwestie funkcjonowania implantowanych dzieci w grupie rówieśniczej. Przeszkolono personel w zakresie czynności jakie wolno wykonywać dziecku w implancie, a jakich powinno się wystrzegać. Zgłębiono zagadnienie rozumienia mowy w hałasie. nauczyciele i dyrekcja zostali także przeszkoleni w zakresie podstawowej obsługi technicznej procesora mowy, co pozwoli uniknąć stresujących sytuacji , jakie mogą się pojawić podczas czasu spędzanego w przedszkolu.

W spotkaniu wzięło udział 13 osób, w tym Pani Dyrektor przedszkola Agnieszka Winiarska-Szramka.

Było to jedno ze spotkań organizowanych przez Fundację Profesora Skarżyńskiego „Słyszę” mających na celu budowanie świadomości czym jest niedosłuch i jak funkcjonują dzieci z niedosłuchem w szkole i przedszkolu.

Jeśli Państwa placówka szkolna lub przedszkolna zgłasza potrzeby w podobnym zakresie – zapraszamy do kontaktu.

 

KONTAKT

FUNDACJA PROFESORA SKARŻYŃSKIEGO „SŁYSZĘ”
Kajetany, ul. Mokra 7, 05-830 Nadarzyn
fundacja@fundacjaslysze.pl

REGULAMIN PŁATNOŚCI T-PAY
REGULAMIN PŁATNOŚCI PRZELEWY24

NASZE DANE

FUNDACJA PROFESORA SKARŻYŃSKIEGO „SŁYSZĘ”
Kajetany, ul. Mokra 7, 05-830 Nadarzyn
tel. 663 030 097

Konto:
Santander Bank Polska S.A. 89 1500 1777 1217 7010 0081 0000
KRS: 0000354595,
NIP: 5342448120,
REGON: 142365438

Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)

Back to top