Czy osoby implantowane mają „specjalne” zasady podczas egzaminów i sprawdzianów?

Jak przebiega część ustna egzaminów w przypadku osób niesłyszących? Co jeśli uczeń ma trudność ze zrozumieniem pytania lub go nie usłyszy?

Czy systemy FM wspomagające słyszenie otwierają uczniom drogę do ściągania?

A także historia Weroniki, której niemal nie dopuszczono do matury z powodu posiadania implantów słuchowych.

W najbliższym webinarze pt.:

Szkoła z implantem. Jakie zasady obowiązują zaimplantowanego ucznia podczas egzaminów i sprawdzianów?

7 września (środa), o godz. 20:00

zgłębimy temat funkcjonowania ucznia z implantem w szkole.
Dowiemy się czy podczas sprawdzianów, egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego uczniów implantowanych lub aparatowanych obowiązują inne warunki niż rówieśników? Czy te kwestie są oficjalnie ustrukturyzowane w ustawie o systemie oświaty? Poznamy stanowisko Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a także osobiste doświadczenia i obawy uczniów.

A pomogą nam w tym nasi znakomici goście – eksperci:

→ dr Marcin Smolik – dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,

mgr Agnieszka Depowska – pedagog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS,

→ Michał Kaczyńskitechnik aparatury medycznej, zajmujący się kalibracją i naprawą procesorów mowy w punkcie serwisowym,

→ Weronika Niczyporuk – zaimplantowana artystka sceniczna, teatralna, za którą już egzamin maturalny,

→ Nikola Surdel (i jej mama Agata) – zaimplantowana nastolatka, korzystająca w szkole z systemu wspomagającego słyszenie, przed nią w tym roku szkolnym egzamin ósmoklasisty.

Webinar poprowadzi

Agnieszka Dechnik
Wolontariuszka Fundacji.
Mama zaimplantowanego Jasia, który urodził się z głuchotą czuciowo-nerwową obustronną oraz wzmożonym napięciem mięśniowym. Losy Jasia można śledzić na blogu Daj mi usłyszeć Twój głos – Jaś w świecie dźwięków.

 

KONTAKT

FUNDACJA PROFESORA SKARŻYŃSKIEGO „SŁYSZĘ”
Kajetany, ul. Mokra 7, 05-830 Nadarzyn
fundacja@fundacjaslysze.pl

REGULAMIN PŁATNOŚCI T-PAY
REGULAMIN PŁATNOŚCI PRZELEWY24

NASZE DANE

FUNDACJA PROFESORA SKARŻYŃSKIEGO „SŁYSZĘ”
Kajetany, ul. Mokra 7, 05-830 Nadarzyn
tel. 663 030 097

Konto:
Santander Bank Polska S.A. 89 1500 1777 1217 7010 0081 0000
KRS: 0000354595,
NIP: 5342448120,
REGON: 142365438

Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)

Back to top