Bruno
jest dzieckiem, u którego tuż po urodzeniu zdiagnozowano głęboki obustronny niedosłuch. Został zaaparatowany w wieku 5 miesięcy i od tej pory jest intensywnie rehabilitowany. Powoli zaczyna rozwijać mowę. Dzięki surdoterapii zaczął rozpoznawać dźwięki z otoczenia i na nie reagować. Potrzebuje jeszcze wielu lat intensywnej rehabilitacji, by nauczyć się mówić i być może pójść kiedyś do masowej szkoły, jak inni rówieśnicy. Jest po implantacji. Bruno ma też duże problemy z napięciem mięśniowym. Musi być poddany intensywnej terapii miofunkcjonalnej, żeby kiedyś jego usta były w stanie pracować i mówić. Ze względu na brak jednego zmysłu Bruno boryka się też z wieloma problemami emocjonalnymi, ma bardzo nasilone zaburzenia integracji sensorycznej (SI) i jest nadpobudliwy. Będzie też diagnozowany pod kątem autyzmu. Na tę chwilę, by móc w miarę normalnie funkcjonować jest poddawany terapii z zakresu SI, masażom i terapii neurotaktylnej. Wierzymy, że jeśli będziemy nadal działali na tych wszystkich płaszczyznach, Bruno ma szansę na to, by kiedyś normalnie żyć.

KONTAKT

FUNDACJA PROFESORA SKARŻYŃSKIEGO „SŁYSZĘ”
Kajetany, ul. Mokra 7, 05-830 Nadarzyn
fundacja@fundacjaslysze.pl

REGULAMIN PŁATNOŚCI T-PAY
REGULAMIN PŁATNOŚCI PRZELEWY24

NASZE DANE

FUNDACJA PROFESORA SKARŻYŃSKIEGO „SŁYSZĘ”
Kajetany, ul. Mokra 7, 05-830 Nadarzyn
tel. 663 030 097

Konto:
Santander Bank Polska S.A. 89 1500 1777 1217 7010 0081 0000
KRS: 0000354595,
NIP: 5342448120,
REGON: 142365438

Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)

Back to top