Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie Organizacjami Ochrony Zdrowia. Wielokrotny uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych szkoleń, konferencji i kongresów o tematyce związanej z otorynolaryngologią, audiologią i foniatrą, a także rehabilitacją słuchu i mowy. Członek komitetów organizacyjnych wielu spotkań z ww. dziedzin.

KONTAKT

FUNDACJA PROFESORA SKARŻYŃSKIEGO „SŁYSZĘ”
Kajetany, ul. Mokra 7, 05-830 Nadarzyn
fundacja@fundacjaslysze.pl

REGULAMIN PŁATNOŚCI T-PAY
REGULAMIN PŁATNOŚCI PRZELEWY24

NASZE DANE

FUNDACJA PROFESORA SKARŻYŃSKIEGO „SŁYSZĘ”
Kajetany, ul. Mokra 7, 05-830 Nadarzyn
tel. 663 030 097

Konto:
Santander Bank Polska S.A. 89 1500 1777 1217 7010 0081 0000
KRS: 0000354595,
NIP: 5342448120,
REGON: 142365438

Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)

Back to top