DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Działalność edukacyjna w zakresie profilaktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji społeczeństwa w tym zarówno dzieci jak i osób dorosłych.

TURNUSY

Turnusy rehabilitacyjne to możliwość spotkania i wymiany doświadczeń wielu osób wymagających podobnej pomocy i wsparcia np. użytkowników implantów ślimakowych lub urządzeń wspomagających słyszenie. To spotkania, którym towarzyszą konsultacje ze specjalistami, ale przede wszystkim to przestrzeń do wspólnej wymiany doświadczeń, wsparcia i dzielenia się doświadczeniami oraz perspektywami dotyczącymi codziennego funkcjonowania.

PROGRAMY

To projekty, które stwarzają przestrzeń do promocji zdrowia, co jest jednym z celów działalności Fundacji. Tworzenie i realizacja różnych programów ma również na celu tworzenie warunków dla świadczenia różnorodnych form pomocy medycznej dla osób chorych i niepełnosprawnych, uwzględniających najnowsze osiągnięcia wiedzy medycznej.

ŚLIMAKOWE RYTMY

Ślimakowe Rytmy czyli Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy” to projekt realizowany przez Fundację Po Pierwsze Zdrowie oraz Światowe Centrum Słuchu, który Fundacja wspiera od początku jego istnienia tj. od roku 2015.

Festiwal to spotkanie pacjentów z zaburzeniami słuchu z całego świata, którzy pomimo zaburzeń słuchu realizują się muzycznie. Na jego całość składają się:

  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Muzyka w rozwoju słuchowym człowieka", obejmująca zagadnienia dotyczące percepcji muzyki przez pacjentów korzystających z implantów słuchowych, a także roli muzykoterapii w procesie rehabilitacji tych osób.

  • warsztaty naukowo-muzyczne, poświęcone także roli muzykoterapii, ale w ujęciu praktycznym.

  • galowy koncert finałowy z występem laureatów festiwalu.

Impulsem który zapoczątkował festiwal stały się obserwacje wsparcia jakie daje muzyka w procesie rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami słuchu. Wpisuje się on w pełni w cele działania fundacji tj. tworzenie warunków dla świadczenia różnorodnych form pomocy medycznej dla osób chorych i niepełnosprawnych, uwzględniających najnowsze osiągnięcia wiedzy medycznej

KONTAKT

FUNDACJA PROFESORA SKARŻYŃSKIEGO „SŁYSZĘ”
Kajetany, ul. Mokra 7, 05-830 Nadarzyn
fundacja@fundacjaslysze.pl

REGULAMIN PŁATNOŚCI T-PAY
REGULAMIN PŁATNOŚCI PRZELEWY24

NASZE DANE

FUNDACJA PROFESORA SKARŻYŃSKIEGO „SŁYSZĘ”
Kajetany, ul. Mokra 7, 05-830 Nadarzyn
tel. 663 030 097

Konto:
Santander Bank Polska S.A. 89 1500 1777 1217 7010 0081 0000
KRS: 0000354595,
NIP: 5342448120,
REGON: 142365438

Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)

Back to top