• Home
  • Webinary i warsztaty
→ 𝐶𝑧𝑦 𝑜𝑠𝑜𝑏𝑦 𝑛𝑖𝑒𝑠ł𝑦𝑠𝑧𝑎̨𝑐𝑒 𝑚𝑎𝑗𝑎̨ 𝑠𝑧𝑎𝑛𝑠𝑒̨ 𝑓𝑢𝑛𝑘𝑐𝑗𝑜𝑛𝑜𝑤𝑎𝑐́ 𝑛𝑎 𝑟𝑜́𝑤𝑛𝑖 𝑧 𝑜𝑠𝑜𝑏𝑎𝑚𝑖 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑤osłyszącymi? → 𝐶𝑧𝑦 𝑧𝑎𝑟𝑎𝑏𝑖𝑎𝑗𝑎̨ 𝑡𝑦𝑙𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑜, 𝑐𝑜 większośc społeczeństwa? → 𝐽𝑎𝑘𝑖𝑒 𝑘𝑜𝑟𝑧𝑦𝑠́𝑐𝑖 𝑑𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑑𝑎𝑤𝑐𝑦 𝑛𝑖𝑒𝑠𝑖𝑒 𝑧𝑎𝑡𝑟𝑢𝑑𝑛𝑖𝑎𝑛𝑖e 𝑜𝑠𝑜́𝑏 𝑧 𝑛𝑖𝑒𝑑𝑜𝑠ł𝑢𝑐ℎ𝑒𝑚? → 𝑍 𝑗𝑎𝑘𝑖𝑚𝑖 𝑡𝑟𝑢𝑑𝑛𝑜𝑠́𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖 𝑚𝑖𝑒𝑟𝑧𝑦 𝑠𝑖𝑒̨ 𝑜𝑠𝑜𝑏𝑎  𝑧𝑎𝑖𝑚𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎 𝑙𝑢𝑏 𝑧𝑎𝑎𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎 𝑤 𝑠́𝑟𝑜𝑑𝑜𝑤𝑖𝑠𝑘𝑢 𝑧𝑎𝑤𝑜𝑑𝑜𝑤𝑦𝑚? → 𝐽𝑎𝑘 𝑤𝑦𝑔𝑙𝑎̨𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑘𝑟𝑢𝑡𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑦 𝑜𝑠𝑜́𝑏 𝑧 𝑛𝑖𝑒𝑑𝑜𝑠ł𝑢𝑐ℎ𝑒𝑚? → 𝐶𝑧𝑦 𝑠𝑎̨ 𝑧𝑎𝑤𝑜𝑑𝑦, 𝑘𝑡𝑜́𝑟𝑦𝑐ℎ 𝑜𝑠𝑜𝑏𝑎 𝑧 𝑛𝑖𝑒𝑑𝑜𝑠ł𝑢𝑐ℎ𝑒𝑚 𝑛𝑖𝑒 …

Czytaj dalej Samodzielni i niezależni – aktywność zawodowa osób z niedosłuchem

Czy osoby implantowane mają "specjalne" zasady podczas egzaminów i sprawdzianów? Jak przebiega część ustna egzaminów w przypadku osób niesłyszących? Co jeśli uczeń ma trudność ze zrozumieniem pytania lub go nie usłyszy? Czy systemy FM wspomagające słyszenie otwierają uczniom drogę do ściągania? A także historia Weroniki, której niemal nie dopuszczono do matury z powodu posiadania implantów słuchowych. W …

Czytaj dalej Szkoła z implantem. Jakie zasady obowiązują zaimplantowanego ucznia podczas egzaminów i sprawdzianów?

Jak słyszy człowiek zaimplantowany? Czy słyszy instrumenty? Czy słyszy głos Lorda Vadera? Czy operacja wszczepienia implantu u małego dziecka to najlepsze rozwiązanie? W jaki sposób dźwięki odbierane są przez zaimplantowane dziecko, a jak przez dorosłego? Czy osoba, której wszczepiono implant w dorosłym życiu ma szansę osiągnąć takie same efekty jak dziecko zaimplantowane w pierwszych …

Czytaj dalej Jak słyszy się przez implant? Jaką jakość słyszenia może osiągnąć zaimplantowane dziecko i dorosły?

Czy rodzic może zostać terapeutą swojego dziecka i prowadzić jego trening w domu? Z jakich pomocy może skorzystać? Gdzie pozyskać materiały? Czy wada wymowy rodzica może wpływać na gorsze efekty terapeutyczne dziecka na drodze do prawidłowego słyszenia? Co daje ćwiczenie mowy podczas codziennych czynności domowych? Co robić, by dziecko lubiło ćwiczenia, a nawet traktowało je jako zabawę?

Webinar 6: Czytaj dalej DROGA DO SŁYSZENIA – jak rehabilitować dziecko w domu?

KONTAKT

FUNDACJA PROFESORA SKARŻYŃSKIEGO „SŁYSZĘ”
Kajetany, ul. Mokra 1, 05-830 Nadarzyn
fundacja@fundacjaslysze.pl

NASZE DANE

FUNDACJA PROFESORA
SKARŻYŃSKIEGO „SŁYSZĘ”

Kajetany, ul. Mokra 1, 05-830 Nadarzyn
Konto: Bank BZWBK 89 1500 1777 1217 7010 0081 0000
KRS: 0000354595,
NIP: 5342448120,
REGON: 142365438

Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)

Back to top